Tillbakablick 2020-05-17

Volontärföreningen GODA KRAFTER i ALINGSÅS har nu bedrivit sin verksamhet sedan 2017 då migrationsverket lade ner sin verksamhet på Höglunda. Sedan dess har människor i Alingsås öppnat sina hem för ensamkommande och föreningen har också lyckas skaffa fram fastigheter för eget boende. Idag är inriktning fokuserad på social verksamhet vilket innebär öppet hus verksamhet i dag i veckan, ekonomiskt stöd i vissa fall samt praktiskt stöd i kontakter med myndigheter. Vi försöker att resonera målinriktat kring integrering i samtal med varje ungdom utifrån samhället och den enskildes behov.

Idag kraftsamlar vi också våra insatser för de ungdomar som tar studentexamen och är i behov av arbete vilket dom måste skaffa sig inom 6 månader

Vi behöver fortsatt kontakt med er som kan tänka er att stödja vårt arbete kring boende och arbete.

 

Syftet med VÅR FÖRENING ÄR  ATT

GE STÖD TILL ENSAMKOMMANDE INOM

ALINGSÅS KOMMUN

 

bullet imagebullet image

Så började det!!!

GODA KRAFTER  iALINGSÅS är framsprungen ur den frustration som många av oss känner inför behandlingen av asylsökande i vårt land. Gruppen drogs igång av Sara Mjönes tillsammans med några arbetskamrater. I sitt arbete som musiklärare på Alströmergymnasiet mötte honmånga av våra ensamkommande ungdomar. För dem som bodde på Höglunda blev situationen akut då boendet skulle läggas ner och ungdomarna skulle bli tvungna att lämna den trygghet som fanns genom sitt nätverk i skola, idrott, sångkörer mm. Lämna för att flyttas till orter som i princip kunde vara var som helst i Sverige.


så fortsatte det!!!

GODA KRAFTERbjöd in till ett möte som syftade till att nå ut med budskapet att det nu behövdes ett antal frivilliga familjehem. De som kom fick en lägesinformation om behovet men också information från vår systerorganisation, AGAPE i Göteborg.

Vi fick också ta del av andras erfarenheter. Alingsås Handbollsklubb berättade om sin fadderverksamhet. Anders Westerbergh m fl berättade om sina erfarenheter som frivilligförälder och Maria Johansson om hur dom stöttat ungdomar i asylprocessen.

Ytterligare möten har genomförts sedan dess.


 

rasberrys

så är det idag!!!

Idag har vi kunnat organisera boende för större delen av ungdomarna. Det man idag har behov av är egen lägenhet.

Vårt arbete är idag koncentrerat till Träffpunkten för social samvaro i dag i veckan samt individuellt stöd kring integration i samhället.

Vi ger också i några fall ekonomiskt stöd där det finns extra behov.

Vill du stödja oss kan du swisha på 1236678494


 

Besöksräknare

Webbansvarig:

Lennart Arvidsson

Sidan är senast uppdaterad 2020-05-17